Distributionsförsening

Områden som distributionen kommer vara sen i dag Torsdag

Sörby, Hjärsta, Baronbackarna och centrala Örebro beräknas distributionen till kl.09,00

Centrala Kumla beräknas distributionen till kl.08,30