Distributionsförsening

Områden där distributionen är sen idag Onsdag, beräknad fram till kl.09,00

Centrala delarna av Örebro

Centrala delarna av Kumla

Baronbackarna och Oxhagen