Distributionsförsening

Områden där distributionen kommer vara sen idag Söndag

Norrcity i Örebro beräknas till kl.09,30

Västhaga i Örebro beräknas till kl.10,00