Distributionsförsening

Centrala delarna av Kumla beräknas till kl.08,00

Baronbackarna beräknas till kl.08,00

Centralt väster i Örebro beräknas till kl.08,00