Distributionsförsening

Centrala Hällefors är distributionen beräknad till kl.10,00

Centrala Örebro är distributionen beräknad till kl.08,00

Finnerödja är distributionen beräknad till kl.08,00