Distributionsförsening

Centralt norr beräknas klar till kl.10,00

Öster i Örebro beräknas klar till kl.09,00

Centrala delarna av Örebro beräknas klar till kl.09,30

Mullhyttan beräknas klar till kl.08,30