Distributionsförsening

Områden i Örebro län med beräknad sen distribution.

Norr city och Söder City, klar till kl.09,30

Björkhaga/Runnaby, klar till kl.09,30

Hammar Askersund, klar till kl. 09,30

Hällabrottet Kumla, klar till kl.09,00

Hidinge Fjugesta, klar till kl.09,00