Distributionsförsening 15 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Askersund:

Rönneshyttan: 07:30

Örebro:

Nygatan/Mogatan/Trädgårdsgatan/Rudbecksgatan: 07:30