Distributionsförsening

Områden som distributionen kommer att vara sen idag Onsdag.

Näsby/Ekeby-Almby distributionen klar till kl.08,00

Kårsta distributionen klar till kl.10,00

Aspholmen distributionen klar till kl.08,00

Vretstorp distributionen klar till kl.09,00