Distributionsförsening

Distributionen i Örebro län beräknas vara klar till kl.07,30 pga problem från tryckeriet.