Distributionsförsening

Områden Almby, Holmen och Norr i Örebro beräknas klara fram till kl.08,00