Distributions försening

Fredag 2020-05-08

Pga stora tekniska störningar beräknas hela regionen/Örebro län vara klar till kl.08,00