Distributions försening Örebro Län

Distributionsstörning Torsdag 2020-04-23

Örebro – Hjärsta beräknas klar till kl.07,15

Örebro – Stora Mellösa beräknas klar till kl.07,30

Nora – Greckåsar/Stadra beräknas klar till kl.07,30