Distributions försening i Nora

Nora med omnejd beräknas klart till kl. 08,30.

Centrala delarna av Nora beräknas klar till kl.11,00