Distributions försening

Pga väderförhållanden i natt beräknas Bergslagen vara klar fram till kl.09,00

Örebro och Syd Närke beräknas vara klar fram till kl.07,30-08,00