Distributions försening

NA sena från tryckeriet, Bergslagen och Örebro/Syd Närke beräknas klart till kl. 07,30