Distributions försening

Söndag 2020-05-10

Tisarbaden – Skyllberg – Kårberg / Åsbro, beräknas klar till kl.10,00

Övre området Adolfsberg / Örebro, beräknas klar till kl.09,00