Distributions försening

Centrala delarna av Lindesberg, beräknas klar till kl.08,00

Rynninge och Tybble, Örebro beräknas klar till kl.07,30

Svartå/Hasselfors beräknas klar till kl.08,00