Distributions försening

Sent från tryckeriet pga elfel

Bergslagen beräknas klar fram till kl.08,00

Örebro och Syd Närke beräknas klar fram till kl.07,30