Distribution information

Utdelningen av Örebroarn pågår varje onsdag fram till klockan 21.00. Reklamationer mottages först i morgon, torsdag.