Var hittar jag Bergslagen-editionen i NA:s e-tidning?

 

NA kom tidigare ut i två versioner: Örebro/Sydnärke och Bergslagen.

Från december 2019 är de båda editionerna ihopslagna.

Du hittar nu lokala artiklar om både Bergslagen och Sydnärke i den ”vanliga” NA, oftast i del 2.