NA blir en edition från 17 december

Från den 17 december 2019 börjar NA tryckas i Akalla i Stockholm.

Det innebär ändrade trycktider och för att få med sena nyheter och sport kommer NA att ges ut i en upplaga från 17 december.

Alla lokala sidor och nyheter från Sydnärke och Bergslagen blir kvar, så där blir det ingen skillnad. Skillnaden blir att du får läsa allt från hela Örebro län.

I e-tidningen så hittar du hela tidningen under namnet ”NA” från 17 december. De tidigare editionerna ”NA Bergslagen” och ”NA Örebro/Sydnärke” finns kvar i arkivet med utgåvor till och med 16 december.