Distributionsförseningar i Dalarna tisdag 5 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad i Falun. Utdelningen beräknas vara klar till klockan 7:30.