Distributionsförseningar i Dalarna måndag 6/5.

Idag är det förseningar i följande områden ;

Hela Dalarna till klockan 08.30.

Sågmyra till klockan 08.30.