Distributionsförseningar i Dalarna idag måndagen den 16 mars 2020

Idag är det sent i:

Mora – Utdelningen beräknas var klar till klockan 09.00

Orsa – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.30

Älvdalen – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.10