Distributionsförseningar i Dalarna idag måndag den 15 februari 2021

Idag  är det sent Mora är följande  områden  sena Hånåkni , Vika , i Orsa är Hanssjö sent. Klart 08:15

Orsak: bil problem