Distributionsförseningar i Dalarna idag fredag 09 oktober 2020

På grund av problem i DN tryckeri delas inte tidningen ut i Dalarna idag.

Mora är det sent i Hånåkni , Vika beräknas vara klart kl 09:00