Distributions störning Dalarnatorsdag 1 oktober 2020

Distributions systemet ligger nere

Delar morgontidningarna med gårdagens eller med förr gårds bud bok