När har jag rätt till kompensation?

Du har rätt till kompensation när din tidning är helt utebliven och du kontaktar samma dag eller sex dagar framåt.

Kontakta oss genom att fylla i vårt reklamationsformulär eller genom att ringa under våra öppettider.