Distributionsförseningar i Vallvik måndag 15 juli

Idag delas Söderhamnskuriren ut av posten i Vallvik på grund av sjukdom.