Distributionsförseningar i Hälsningland lördag 9 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Årbro: 08:00