Distributionsförseningar i Hälsingland tisdag 2 april

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Hälsingland. Utdelningen pågår fram till klockan 8:30.