Distributionsförseningar i Hälsingland lördag 20 juli

Idag har vi förseningar i Ljusdal-Tallåsen till 08:00.