Distributionsförseningar i Hälsingland fredag 8 mars

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Bergsjö och Los: p.g.a. oplogade vägar delas tidningarna ut imorgon lördag.