Distributionsförseningar i Gnarp idag torsdagen den 16 januari 2020

Idag är det förseningar på följande områden i Gnarp:

Norrfjärden och Sörfjärden – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 14.00