Distributionsförsening i Hälsingland idag fredagen den 28 februari 2020

Idag är det försening i Söderhamn – Tidningarna kommer att delas ut under dagen