Utdelning framskjuten

Utdelningen är framskjuten på grund av trafikolycka. Tidningen kommer att delas idag med en beräknad sluttid kl. 13:00. Alternativt delas tidningen imorgon istället.