Försening i hela Hälsingland pga transportförsening

Utdelningen beräknas vara klar till 08.00