Försening: Delar av centrala Hudiksvall samt Idenor

Sent pga akut sjukdom. Tidningarna delas ut under dagen.