Distributionsförseningar i Söderhamn

idag är tidningsdistributionen försenad i Vågbro, Skärså, Söderala och Askesta till 10:00