Distributionsförseningar i Söderhamn idag måndagen den 2 mars 2020

Idag är det sent i:

Söderhamn – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00