Distributionsförseningar i Hudiksvall fredag 26 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i centrala delar av Hudiksvall, tidningen kommer att delas med posten.