Distributionsförseningar i Hälsningland tisdag 19 februari

Idag har vi en försening med utdelningen i Hudiksvall/ Idenor till klockan 08.00 på grund av akut sjukdom.