Distributionsförseningar i Hälsingland torsdag 21 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Söderhamns kommun. Utdelningen beräknas vara färdig till klockan 9:00.