Distributionsförseningar i Hälsingland tisdagen den 22 oktober 2019

Distributionsförseningar i Hälsingland tisdagen den 22 oktober 2019

Områden som berörs är:

Ljusdal och Tallåsen

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00.