Distributionsförseningar i Hälsingland lördag 17 augusti

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter:

Ljusdal fram till klockan 8:00

Bollnäs fram till klockan 8:00