Distributionsförseningar i Hälsingland idag onsdag den 1 april 2020

Idag är det sent i:

Hela Hälsingland. Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.30