Distributionsförseningar i Hälsingland fredag 22 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i Hudiksvall, gäller område Håsta by fram till klockan 8:00.