Distributionsförseningar i Hälsingland

Idag är tidningen försenad på följande områden:

Bergsjö– tidningen delas ut under dagen