Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar i Ljusdal, Tallåsen, till klockan 08.00.